Verzuim bij te laat publiceren jaarrekening ziet op taakvervulling door gehele bestuur

Verzuim bij te laat publiceren jaarrekening ziet op taakvervulling door gehele bestuur

Aan de hand van het Lensing q.q./Verify-arrest van de Hoge Raad wordt in het onderstaande artikel aandacht besteed aan het (onbelangijk) verzuim bij te laat publiceren van de jaarrekening. Aan de orde komt onder meer: het onbelangrijk verzuim en willekeurige termijnoverschrijdingen en de verantwoordelijkheid voor het publiceren van de jaarrekening.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen