De (on)aantastbaarheid van een vaststellingsovereenkomst

De (on)aantastbaarheid van een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die geregeld is in artikel 7:900 BW. Met een vaststellingsovereenkomst proberen partijen zekerheid te verkrijgen ten aanzien van feiten en omstandigheden waarover getwist wordt. Daarmee wordt beoogd een geschil te beëindigen of te voorkomen. In dit vonnis kwam aan de orde of de vaststellingsovereenkomst met een beroep op dwaling kon worden aangetast.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen