Corporate opportunity: bestuurder mag zich zakelijke kans niet zomaar toe-eigenen

Corporate opportunity: bestuurder mag zich zakelijke kans niet zomaar toe-eigenen

In Engeland en Amerika is de corporate opportunity doctrine algemeen bekend. In Nederland durft de Hoge Raad zijn vingers (nog) niet te branden aan dit leerstuk, terwijl de Ondernemingskamer, het hof en de rechtbank het al veelvuldig gebruiken.