Meer coulance van executerende bank in crisistijd: ja of nee?

Meer coulance van executerende bank in crisistijd: ja of nee?

Mag van een bank in tijden van crisis meer coulance verwacht worden? Gezien recente uitspraken van onder andere voorzieningenrechters te Amsterdam en Roermond lijkt deze vraag met 'ja' te kunnen worden beantwoord. Uit de uitspraken volgt dat het voor de executerende bank van belang is om voorstellen van de schuldenaar om executie te voorkomen, niet zomaar af te slaan.