Faillissementsfraude: strafrechtelijk vonnis onvoldoende bewijskracht?

Faillissementsfraude: strafrechtelijk vonnis onvoldoende bewijskracht?

Een enkele verwijzing naar een strafvonnis, waarin frauduleus en paulianeus handelen van een bestuurder bewezen is verklaard, is niet voldoende concreet om te bepalen waaruit de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van een bestuurder heeft bestaan en hoe die (mede) heeft geleid tot de faillissementen.