Preferente vordering op de holding?

Preferente vordering op de holding?

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of een in het kader van de groepsvrijstelling afgegeven aansprakelijkheidsverklaring, een preferente vordering tegen de moedervennootschap oplevert. Het gaat daarbij om de situatie waarbij sprake is van een preferente vordering op de dochtervennootschap waarvoor de moedervennootschap kan worden aangesproken. De Hoge Raad oordeelt dat dit niet het geval is.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen