Klachtplicht bij non-conformiteit: aanvang termijn waarbinnen moet worden geklaagd

Klachtplicht bij non-conformiteit: aanvang termijn waarbinnen moet worden geklaagd

Kan, indien een gebrek groter of van andere aard is dan aanvankelijk gedacht, aan een beroep op dat andere gebrek in de weg staan dat is nagelaten onderzoek te doen na ontdekking van het aanvankelijke gebrek? De Hoge Raad heeft wederom een arrest gewezen op het gebied van de klachtplicht, ditmaal die van artikel 7:23 BW (klachtplicht bij non-conformiteit), maar de door de Hoge Raad gegeven rechtsregel is evengoed van toepassing op artikel 6:89 BW (de 'generieke' klachtplicht).