Gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid: schending statutaire vereisten

Gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid: schending statutaire vereisten

Indien het bestuur van een BV besluit om de onderneming te verkopen, dient zij dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, ook als dat statutair niet vereist is. Gaat het bestuur ondanks het ontbreken van goedkeuring toch over tot verkoop van de onderneming, dan levert dit gegronde redenen op om te twijfelen aan juist beleid. Een noodsituatie kan echter rechtvaardigen dat overgegaan wordt tot verkoop, ondanks het ontbreken van de vereiste goedkeuring.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen