Concept-Boetebeleidsregel ACM 2014

Concept-Boetebeleidsregel ACM 2014

Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels inzake boeteoplegging door de ACM. Deze beleidsregel introduceert in plaats van een onderscheid in toezichtsterreinen en sectoren een onderscheid in drie boetesystematieken, dat afhangt van de aard van de overtreding en het wettelijke boetemaximum dat op die overtreding is gesteld.
De nieuwe beleidsregel Clementie ziet daarnaast op boete-immuniteit (boetevermindering van 100 procent) en een trapsgewijze boetereductie voor ondernemingen die hun kartel aanmelden bij de ACM.