Concept-Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Concept-Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Doel van de regeling is aansluiting van de beoordeling van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van de bestuurder van een vennootschap aan de regels over zeggenschap in de vennootschap sinds invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. De regeling vervangt de bestaande Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.