De turboliquidatie: kanttekeningen bij ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening

De turboliquidatie: kanttekeningen bij ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening

Een rechtspersoon kan ophouden te bestaan door fusie, splitsing of ontbinding. Wordt er gekozen voor ontbinding, dan dringen adviseurs er steeds vaker op aan dat de rechtspersoon zijn einde vindt door middel van een zogenoemde 'turboliquidatie': ontbinding zonder vereffening.