Gedwongen overname van aandelen

Gedwongen overname van aandelen

De wet biedt de mogelijkheid om een medeaandeelhouder te dwingen om de aandelen van een medeaandeelhouder over te nemen (artikel 2:343 BW). Dat artikel is onderdeel van de wettelijke geschillenregeling. Zon vordering kan op elk gewenst moment worden ingediend. Er moet wel een situatie zijn waarin de medeaandeelhouder de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig schaadt, dat het voortduren van diens aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Wanneer is daar sprake van?