Maatstaf Katterug-arrest nader uitgewerkt

Maatstaf Katterug-arrest nader uitgewerkt

Artikel 21 WvK bepaalt dat een commanditaire vennoot die ondanks een daartoe strekkend verbod beheersdaden verricht, hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden en verbintenissen van de commanditaire vennootschap. Het enkele bestaan van een personele unie tussen de (middellijk) bestuurder(s) van een of meer commanditaire vennoten en de (middellijk) bestuurder(s) van een of meer beherend vennoten kan echter niet leiden tot toepassing van deze sanctie.