Notaris aansprakelijk voor medewerking aan stromanconstructie

Notaris aansprakelijk voor medewerking aan stromanconstructie

Uit dit vonnis zijn belangrijke lessen te trekken voor het functioneren van het notariaat. Als een notaris een stromanconstructie doorziet en geen medewerking verleent aan de door partijen gewenste rechtshandeling, kan voorkomen worden dat crediteuren hun vordering bij een faillissement in rook zien opgaan. In de onderhavige zaak handelde de notaris te lijdelijk en schond daarmee zijn zorgplicht.