Faillissement fabriek: curator opgepast voor preventieve handhaving

Faillissement fabriek: curator opgepast voor preventieve handhaving

Hoewel (slechts) sprake is van een uitspraak van een rechtbank, laat deze casus zien dat curatoren in het faillissement van een fabriek richting het bevoegd gezag voorzichtig moeten opereren in hun acties omtrent het al dan niet voortzetten van activiteiten (mondelinge uitlatingen, werkzaamheden fabriek). Met dergelijke acties riskeren zij dat een overheid, die er zeker van wil zijn dat in een situatie van faillissement wet- en regelgeving wordt nageleefd, overgaat tot het preventief opleggen van lasten onder bestuursdwang of dwangsom.