Vernietiging van overeenkomsten wegens misbruik omstandigheden: het kenbaarheidsvereiste

Vernietiging van overeenkomsten wegens misbruik omstandigheden: het kenbaarheidsvereiste

Een vordering tot vernietiging van overeenkomsten op grond van misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 lid 4 BW) kan niet zonder meer worden toegewezen ten aanzien van alle door een onder bewind gestelde persoon gesloten koopovereenkomsten. Vereist is dat de wederpartij weet of moet begrijpen dat de persoon door de bijzondere omstandigheden tot het verrichten van de rechtshandeling wordt bewogen.