Kroniek Agentuurovereenkomsten 20152017

Kroniek Agentuurovereenkomsten 20152017

De laatste jaren zijn er in ruime mate ontwikkelingen op het vlak van de agentuur. In de periode van januari 2015 tot juni 2017 zijn op Rechtspraak.nl 36 uitspraken over agentuurkwesties gepubliceerd. Daarnaast werden er 4 arresten gewezen door het Hof van Justitie van de EU. Verrassend is dat de Hoge Raad zich recentelijk voor het eerst in vijf jaar weer eens uitliet over de agentuurovereenkomst.