Verjaring, schuldeiser en de borg

Verjaring, schuldeiser en de borg

Een schuldenaar komt direct zijn eerste betalingsverplichting niet (volledig) na. Later komen wel mondjesmaat betalingen binnen, maar niet de betalingen die contractueel zijn afgesproken. De schuldeiser geeft hem die ruimte. Pas als de schuldenaar failliet gaat, dient de schuldeiser zijn vordering in bij de curator en wordt de eerste sommatie richting de borg gestuurd. Te laat, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.