Hof ontzegt Nederlandse beleggers toegang tot de Nederlandse rechter

Hof ontzegt Nederlandse beleggers toegang tot de Nederlandse rechter

Gerechtshof Amsterdam acht zich niet bevoegd om kennis te nemen van vorderingen die de Vereniging van Effectenbezitters instelde jegens British Petroleum. De zaak draait om vermeende misleiding van beleggers rond de explosie van een olieboorplatform in de Golf van Mexico. Het hof oordeelt dat de financiële schade zich weliswaar in Nederland heeft voorgedaan, maar dat dat niet voldoende is. Er zijn meer omstandigheden nodig 'waaruit een band met Nederland kan worden afgeleid'.