Ontbreken notariŽle akte bij overdracht administratie irrelevant voor bestuurdersaansprakelijkheid

Ontbreken notariële akte bij overdracht administratie irrelevant voor bestuurdersaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de formele eisen die worden gesteld bij de overdracht van de administratie van een rechtspersoon als de aandelen aan een nieuwe vennootschap worden overgedragen, of als er een bestuurswisseling plaatsvindt. In zoín geval is het voldoende dat de administratie feitelijk ter hand wordt gesteld.