Onttrekkingen door aandeelhouders en de rol van het bestuur

Onttrekkingen door aandeelhouders en de rol van het bestuur

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de grenzen die de wet en jurisprudentie stellen aan uitkeringen aan aandeelhouders. Artikel 2:216 BW biedt het wettelijk kader voor de (geoorloofdheid van een) uitkeringen door bv's. Een beoogde uitkering dient te worden getoetst aan een balanstest, gevolgd door een uitkeringstest. Er is nog niet veel jurisprudentie rond dit onderwerp.