Niet vordering zelf, maar feitencomplex bepalend voor toepassing verjaringstermijn

Niet vordering zelf, maar feitencomplex bepalend voor toepassing verjaringstermijn

De verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW is ook van toepassing op een vordering gebaseerd op bedrog waaraan feiten ten grondslag liggen die ook een vordering uit non-conformiteit zouden kunnen dragen. De verjaringstermijn is slechts dan niet van toepassing, indien de vordering wegens bedrog is onderbouwd met feiten die zelfstandig, dus los van de feiten die de non-conformiteitsvordering kunnen dragen, bedrog opleveren.