Biedingsprocedure curator geen 'contractswisseling' als bedoeld in cao

Biedingsprocedure curator geen 'contractswisseling' als bedoeld in cao

Dat de curator in geval van een voornemen een doorstart te realiseren langs de OR moet, staat inmiddels wel vast. In dit kader is dit arrest van de Hoge Raad interessant. Het ging hier om een faillissement van een schoonmaakbedrijf, waarbij de curator door middel van een biedingsprocedure de activa van de failliete onderneming heeft verkocht. De werknemers hebben daarbij aanspraak gemaakt op de toepasselijkheid van een cao met een gunstigere toeslagregeling. De Hoge Raad gaat daar niet in mee.