Onderzoekskosten enquêteprocedure kunnen worden verhaald op de feitelijk leidinggever

Onderzoekskosten enquêteprocedure kunnen worden verhaald op de feitelijk leidinggever

De Hoge Raad bevestigde dat ook anderen dan formele functionarissen van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer kunnen worden veroordeeld in de kosten van een enquêteonderzoek. Als maatstaf geldt dat ten aanzien van de (rechts)persoon individueel en concreet blijkt dat hij verantwoordelijk is voor het onjuiste beleid of de onbevredigende gang van zaken van de rechtspersoon.