CBb: boete ACM moet evenredig zijn

CBb: boete ACM moet evenredig zijn

De boete die de onderneming in de onderstaande zaak uiteindelijk moet betalen, bedraagt slechts circa 15 procent van de oorspronkelijk door de ACM opgelegde boete. Dit is een forse verlaging te noemen.
De boete wordt normaal vastgesteld door de basisboete te vermenigvuldigen met de ernstfactor en vervolgens rekening te houden met de boeteverlagende en boeteverhogende omstandigheden. Tot slot wordt getoetst of de uiteindelijke boete het wettelijk maximum niet overschrijdt. In afwijking van deze systematiek kon de basisboete overeenkomstig de Boetecode 2007 worden aangepast uit oogpunt van preventieve werking. Deze bevoegdheid laat echter onverlet dat de uiteindelijke boete evenredig moet zijn. Dit uitgangspunt is niet nieuw.