Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen

Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen

Dit voorstel verplicht EU-lidstaten te voorzien in de mogelijkheid om een kapitaalvennootschap (bv of nv) digitaal op te richten en in te schrijven in het handelsregister. Lidstaten mogen nv's uitzonderen. Lidstaten faciliteren digitale oprichting door middel van informatievoorziening en 'modeldocumenten'.