OR van bedrijf met meer dan 100 werknemers praat mee over beloning bestuurders

OR van bedrijf met meer dan 100 werknemers praat mee over beloning bestuurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen. Ondernemingsraden van ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten voortaan met de eigenaren of aandeelhouders een jaarlijks gesprek voeren over beloning van bestuurders. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen.