Prejudiciële vragen over dwaling en rentederivaten

Prejudiciële vragen over dwaling en rentederivaten

De advisering van banken over rentederivaten—waaronder renteswaps—staat volop in de belangstelling. Uit twee vonnissen van de Rechtbank Amsterdam blijkt dat er alleen al bij die rechtbank 26 zaken aanhangig zijn, waarin de advisering over een rentederivaat onderwerp van geschil is.