Forumkeuze: algemene voorwaarden vs. de Brussel Ibis-Verordening

Forumkeuze: algemene voorwaarden vs. de Brussel Ibis-Verordening

Voor het geval er grensoverschrijdend met een consument wordt gecontracteerd, is het van belang dat ondernemers zich niet blind staren op het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden of de overeenkomst. Er bestaat namelijk een grote kans dat men onder de specifieke regeling van artikelen 17 tot en met 19 Brussel I bis valt. Hierop bestaat alleen een uitzondering als partijen pas een andere rechter hebben gekozen, nadat hun geschil is ontstaan.