RvC niet voltallig aanwezig: besluit geschorst

RvC niet voltallig aanwezig: besluit geschorst

In de statuten van een woningcorporatie stond dat de RvC slechts tot schorsing of ontslag kan besluiten nadat het bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de RvC te verklaren. De voorzieningenrechter leest hierin dat de voltallige RvC aanwezig had moeten zijn bij de verklaring. Nu dat niet het geval was, schorst de voorzieningenrechter het besluit in kwestie.