Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening

Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening

In het arrest Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord die waren gesteld door de Hoge Raad. De uitkomst is van belang voor Nederlandse faillissementen met een internationale component.