Persoonlijke aansprakelijkheid van curatoren: de stand van zaken

Persoonlijke aansprakelijkheid van curatoren: de stand van zaken

In dit artikel wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator besproken in relatie tot de door hem in acht te nemen 'regels'. De Hoge Raad overwoog in november 2018 dat een curator die een 'regel' niet nakomt in beginsel persoonlijk aansprakelijk is jegens derden met wier belangen hij bij de naleving van die regel rekening dient te houden. Welke 'regels' dienen te worden nagekomen, welke mate van persoonlijke verwijtbaarheid van de curator is nodig voor vaststelling van definitieve aansprakelijkheid en wanneer loopt een curator het meeste risico om in persoon te worden aangesproken?