De curator en het personeel

De curator en het personeel

INSOLAD congresbundel over de positie van de werknemers in faillissementen. Relevant in de faillissementspraktijk is dat het oorspronkelijke beperkte, maar scherpe uitgangspunt van de 19e-eeuwse faillissementswetgever langzaamaan verlaten lijkt te worden. Waar oorspronkelijk collectief verhaal op de voorgrond stond, blijkt heden ten dage het belang van de werknemers een niet te onderschatten factor te zijn geworden—een factor die zodanig aan belang heeft gewonnen dat optimale uitoefening van verhaal daaraan ondergeschikt kan worden gemaakt. De bijdragen in deze bundel reflecteren op deze beweging.