WHOA-uitspraak: onderneming te lang gestaakt en deskundigen niet onafhankelijk