Informatie uit semi-openbare bronnen geldt niet als bedrijfsgeheim

Informatie uit semi-openbare bronnen geldt niet als bedrijfsgeheim

Informatie die is verkregen via een ex-werknemer van een concurrent kwalificeert in casu niet als bedrijfsgeheim. Dat dit met data uit haar eigen interne systeem overeenkomt doet niet terzake, nu de informatie ook via (semi-)openbare bronnen beschikbaar is.