Gemeente mocht gegevens bewaren ter verdediging tegen een rechtsvordering

Gemeente mocht gegevens bewaren ter verdediging tegen een rechtsvordering

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de reikwijdte van het recht op gegevensuitwisseling en de uitzonderingen daarop. De vraag was of een gemeente verplicht was (persoons)gegevens van betrokkene te verwijderen, terwijl die juist een gerechtelijke procedure tegen de gemeente aanhangig had gemaakt. Dit is niet het geval. De gemeente is gerechtigd om de gegevens te bewaren om verweer te kunnen voeren.