Onrechtmatig verkregen bewijs door persoonlijk onderzoek verzekeraar (arrest Achmea / Rijnberg)

Onrechtmatig verkregen bewijs door persoonlijk onderzoek verzekeraar (arrest Achmea / Rijnberg)

Indien een verzekeraar bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek handelt in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, kan tot uitgangspunt worden genomen dat er sprake is van een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde.