Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

In het onderstaande staan de bevindingen van de evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen. De onderzoekers bevelen onder meer aan dat onregelmatigheden en fraudegevallen op uniforme wijze geregistreerd moeten gaan worden, zodat de effecten van de inzet van biometrie inzichtelijk worden en kan worden beoordeeld of deze inzet proportioneel is.