Meer duidelijkheid over verplichtingen rond data protection impact assessments

Meer duidelijkheid over verplichtingen rond data protection impact assessments

Privacywetgeving vereist in bepaalde gevallen een voorafgaand onderzoek naar de privacy impact van een verwerking van persoonsgegevens, een zogenoemd data protection impact assessment (DPIA). Organisaties moeten zelf bepalen of een dergelijke verplichting bestaat, op basis van negen criteria. Wordt aan twee daarvan voldaan, dan moet een DPIA worden uitgevoerd.