Cameratoezicht op de openbare weg AVG-proof; omwonenden belanghebbend

Cameratoezicht op de openbare weg AVG-proof; omwonenden belanghebbend

Omwonenden van een bedrijf hadden bij de Autoriteit Persoonsgegevens een handhavingsverzoek ingediend ten aanzien van twee beveiligingscamera's die het bedrijf op de openbare weg had gericht. De AP heeft de omwonenden als belanghebbenden in de zin van de Awb gekwalificeerd. Daarbij wordt van belang geacht dat zij naast en tegenover het gebied wonen waarin camera's zijn geplaatst en voor de toegang tot hun woning aangewezen zijn op het deel van de openbare weg waar de camera's op gericht zijn. Anders dan in een eerdere uitspraak, die de AP aanhaalt, is hier sprake van een individueel belang bij het handhavingsverzoek.