Proefschrift: Participatie van het kind bij het ouderschapsplan

Proefschrift: Participatie van het kind bij het ouderschapsplan

Het kind heeft op grond van artikel 815 lid 4 tweede volzin Rv het recht om te participeren bij de afspraken over de gevolgen van de scheiding van zijn ouders. Dat is één van de conclusies van het onderzoek waarop Veronica Smits op 30 maart 2015 is gepromoveerd. Daarnaast constateert Smits dat de situatie van kinderen binnen een conflictueuze scheiding kan worden verbeterd door erkenning van de meerwaarde van een gedragsdeskundige inbreng op bepaalde momenten in het scheidingsproces.