Meer rechtszaken door ruimere bevoegdheid kantonrechter

Meer rechtszaken door ruimere bevoegdheid kantonrechter

De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter in 2011 heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer civiele zaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro. Het percentage zaken waarin geen verweer wordt gevoerd (verstekzaken) daalde van 62 naar 47 procent. Verder is de gang naar de kantonrechter goedkoper geworden: waren eisers voorheen gemiddeld 3.000 euro kwijt, sinds de wetswijziging is dat 1.000 euro.