Modernisering bewijsrecht en de rol van de advocaat in de voorfase

Modernisering bewijsrecht en de rol van de advocaat in de voorfase

Het concept-wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht beoogt informatiegaring en bewijsverzameling in de fase voorafgaand en tijdens de procedure efficiënter te laten verlopen. Met de preprocessuele bewijsgaringsplicht die het wetsvoorstel introduceert, wil de minister een grote verantwoordelijkheid bij advocaten neerleggen. Aansprakelijkheidsrisico's liggen dan op de loer.