Onvolledige bankafschriften in geding: waarheidsplicht geschonden

Onvolledige bankafschriften in geding: waarheidsplicht geschonden

Een partij mag het de rechter niet bemoeilijken een juiste beslissing te geven over het geschil van partijen door hem benodigde gegevens te onthouden. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter 'daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht'. Dat schending van de waarheidsplicht flinke gevolgen kan hebben, blijkt uit deze zaak.