Bewijsbeslag onder de Nederlandse Staat toegestaan

Bewijsbeslag onder de Nederlandse Staat toegestaan

In dit kort geding wordt door de Staat aangevoerd dat het civiel bewijsbeslag niet op haar kan worden toegepast en dat de op de Staat rustende geheimhoudingsplicht in de weg staat aan toewijzing van een verzoek op grond van artikel 843a Rv. De rechter komt echter tot de conclusie dat er geen reden is om aan te nemen dat het civiele bewijsbeslag niet zou kunnen worden toegepast tegen de overheid.