Eerste Kamer akkoord met Experimentenwet rechtspleging

Eerste Kamer akkoord met Experimentenwet rechtspleging

Met dit voorstel wordt het onder voorwaarden mogelijk om bij Algemene Maatregel van Bestuur tijdelijk af te wijken van de artikelen in in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie de procesrechtelijke bepalingen van Boek 1 BW en van de Faillissementswet, en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Als dit nodig is ter ondersteuning van het experiment, kan ook worden afgeweken van de Wet op de rechtsbijstand en de Wet griffierechten burgerlijke zaken.