Procederen in hoger beroep: oproepen van derden in hoger beroep ex art. 118 Rv

Procederen in hoger beroep: oproepen van derden in hoger beroep ex art. 118 Rv

In de blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten de cassatieadvocaten van BarentsKrans steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: oproepen van derden in hoger beroep ex art. 118 Rv.