Verjaring van een rechtsvordering tot nakoming na onbepaalde tijd

Verjaring van een rechtsvordering tot nakoming na onbepaalde tijd

Beroep op medisch voorbehoud uit een 30 jaar oude vaststellingsovereenkomst is niet verjaard. Het hof heeft het voorbehoud aldus kunnen uitleggen dat de vordering tot nakoming op zijn vroegst opeisbaar was (in de zin van artikel 3:307 lid 2 BW) toen verweerder bekend werd met zijn schade.