Kantoorbetekening blijft onder KEI mogelijk bij buitenlandse verweerders

Kantoorbetekening blijft onder KEI mogelijk bij buitenlandse verweerders

De rechtspraak van de Hoge Raad over de kantoorbetekening op de voet van artikel 63 Rv behoudt haar betekenis na inwerkingtreding van KEI. Het oproepingsbericht kan daarom worden betekend aan het kantoor van de advocaat waar de verweerder in vorige instantie woonplaats heeft gekozen, in gevallen waarin de verweerder een bekende woonplaats of een bekend werkelijk verblijf heeft in een lidstaat waar de Betekeningsverordening II van toepassing is (artikel 115 lid 1 nieuw Rv) dan wel in een staat die partij is bij het Haags Betekeningsverdrag (artikel 115 lid 2 nieuw Rv).