Bij cumulatie van vorderingen zijn eisers niet over en weer partijgetuigen